Thief Wiki
Advertisement

Miasto.png

Miasto (ang. The City) to nie jest potoczna nazwa, a nazwa oficjalna metropolii, w której i w jej okolicach toczy się akcja serii Thief i gdzie Garrett żyje. Miasto to miejscowość portowa, położona nad Rzeką, która dzieli je na pół.

Administracja i historia[]

Według przekazów Młotodzierżców Miasto założył sam Budowniczy. Wkrótce, zbudowana na obu brzegach Rzeki miejscowość zaczęła się błyskawicznie rozrastać. Początkowo przede wszystkim ochraniało małą grupę mieszkańców, ale osiągnęła ogromne rozmiary. Ten błyskawiczny wzrost widać w nieregularnej siatce ulic, zaułków, wąskich ulicach i wszędzie wpychanymi mieszkaniach. Mało otwartych przestrzeni, jedynie kilka głównych ulic jest na tyle szerokich aby pomieścić obok siebie dwa duże wozy. Metropolię otacza gruby i wysoki mur, ją samą podzielono na liczne dzielnice oddzielone mniejszymi murami.

Teraz Miasto to autonomiczne wolne miasto rządzone przez Barona i Radę Miejską, wspomaganych rozwiniętą biurokracją zapełenioną przekupnymi urzędami. W czasach Mrocznego Projektu i przed nim w Mieście silną władzę miał Zakon Młota, pilnował porządku i dbał o postęp technologiczny. Pomagała im wtedy Straż Miejska.

Powolny postęp technologiczny i ideologia Zakonu doprowadziła do Rozpadu. Duchowny o imieniu Karras odłączył się od Młotodzierżców i założył nowy zakon zwany Mechanistami. Nowa wiara szybko zyskała poparcie wśród patrycjatu i rzuciła Młotodzierżców w cień. Zniknięcie Zakonu pozwoliło Straży Miejskiej wzrosnąć na znaczeniu, a także dzięki porozumieniu między nowym szeryfem Gormanem Truartem a Karrasem. Czasy górowania Mechanistów nazywane są Wiekiem Metalu. Skończył się on tragiczną śmiercią Karrasa i zniszczeniem Kuźni Dusz - Mechaniści zostali zapewne wytępieni na rozkaz Barona i Straży Miejskiej. W tym czasie, Barona nie ma w Mieście i rządzi Rada Regencyjna, gdyż przebywa na wojnie.

Nastał Wiek Ciemności, w którym w Mieście nastała równowaga między technologią i naturą, gdyż Młotodzierżcy powrócili do łask (choć nie do tego poziomu z czasów Mrocznego Projektu), ale rosnąca ilość Pogan w Mieście doprowadziła do nieregularnych starć i pojedynków miedzy przedstawicielami dwóch religii.

Technologia[]

Hammer 2.png

Technologia w Mieście to połączenie naszego średniowiecza, epoki wiktoriańskiej i przyszłości. Ciepło zapewnia tylko ogień, a światło ogień, elektryczność oraz lampy gazowe. Pod Miastem jest siatka kanałów odprowadzających zanieczyszczenia zapewne do Rzeki, a czystą wodę doprowadzających tylko do posiadłości patrycjatu. Przemysł jest bardzo rozwinięty - głównie to ogromne odlewnie i kuźnie Młotodzierżców

W czasach Ery Metalu, Mechaniści zmodernizowali Miasto. Stworzyli inteligentne roboty, działa i kamery, nazywane Dziećmi Budowniczego lub Karrasa. Zmechanizowanie wzrasta, pojawiają się takie wynalazki jak gramofony oraz zegary wahadłowe. Patrycjat ulega modzie na nowe stroje, wynalazki Mechanistów oraz nową architekturę. Po upadku Mechanistów większość ich wynalazków zniszczono, tylko nieliczni patrycjusze zachowali np. gramofony.

Architektura[]

Operakx.png

W Thief: Mroczny Projekt dominują budynki późnośredniowieczne - dobrym przykładem jest tu Posiadłość Bafforda czy Ramireza, które zamkami nie są, ale przywodzą je na myśl. Są to masywne konstrukcje z kamienia, czasem otoczone wysokim murem. Opera z zewnątrz się zbytnio nie różni, ale w środku ocieka barokowym przepychem, którego nigdzie w takim stopniu nie uświadczymy. Natomiast na ulicy dominują dość niskie kamienice zbudowane z różnyc materiałów.

W Thief II: Era Metalu dominującym stylem budownictwa jest klasycyzm połączony z epoką wiktoriańską - Posiadłość Rumfordów czy Pierwszy Miejski Bank są tu przykładem. Z zewnątrz są to bielone tynkiem budowle z licznymi kolumnami i detalami charakterystycznymi właśnie dla

Anglewatch.jpg

klasycyzmu. W wewnątrz dominują marmurowe posadzki, tapety i drewniane wykończenia. Same ulice Miasta nie zbyt różnią się od tych z poprzedniej części gry, wyjątkiem jest tu Dzienny Port gdzie mamy wysoką, kamienną i ceglaną zabudowę.

Architektura w Thief: Złowieszcze Cienie jest mieszanką obu poprzednich gier. Posiadłość Moiry to już klasyczny dwór wiktoriański, ale taki Zamek Rutherfordów to też typowy przedstawiciel swej epoki - średniowiecza. Ulice natomiast przedstawiają architekturę późnego średniowiecza - liczne strome dachy oraz mur pruski.

Kultura[]

Religia[]

Młotodzierżcy[]

Młotodzierżcy wierzą, że zdobycze cywilizacji i odpędzienie Szachraja dał ludziom Budowniczy budując Miasto, żądając w zamian wiary w niego. W Zakonie jest kult pracy i walki za Budowniczego, uważają, że wszystko trzeba robić w Jego imię. Za czasów Mrocznego Projektu i przed nimi niemalże władali Miastem dbając o bezpieczeństwo. Gdy Karras odłączył sie od zakonu, Młotodzierżcy stanęli na skraju upadku. Jednak chyba Budowniczy nad nimi czuwał i częściowo odbudowali swą potęgę po upadku Mechanistów.

Na czele zakonu stoi Arcykapłan (aktualnie Markander z siedzibą w Świątyni Młota, niżej są kapłani, potem zwykli młotodzierżcy, a na samym końcu uczący się akolici i nowicjusze. Do zakonu nie mogą wstąpić kobiety. Główne placówki to Świątynia Młota, Więzienie Rozpadlin oraz Katedra Św. Edgara.

Poganie[]

Poganie czczą Szachraja, boga natury i chaosu, oraz samą naturę. Nie niszczą jej i żyją z nią w równowadze, wiedząc, że ona ich chroni. Żyją w leśnych wioskach, kanałach i innych kryjówkach w Mieście. Kobiety mają więcej praw, ale wynika to z tego, że są otaczane szacunkiem i że posiadają zwykle większą moc magiczną. Przywódcą był Szachraj, gdy jeszcze stąpał po ziemi, a po śmierci jego ciała władzę przejęła Wiktoria, jego prawa ręka. Ważną osobą jest również kapłanka Dyan.

Mechaniści[]

Ten zakon powstał na wskutek rozpadu Zakonu Młota, gdy Karras się od niego odłączył. Samego Karrasa momentami otacza się większą czczią niż Budowniczego. W zakonie naucza się inne, aczkolwiek podobne, nauki niż u Młotodzierżców. Kult pracy jest tu mniejszy, ale za to postęp technologiczny wzrósł aż do tworzenia inteligentych maszyn zwanych Dziećmi Karrasa, łodzi podwodnych i zabezpieczeń. Jednak po śmierci Karrasa Zakon upadł i prawdopodobnie go wytępiono.

Język[]

Młotodzierżcy i mechaniści[]

Zakonnicy posługują się mową staroangielską w oryginalnej wersji gier, a w spolszczonej - staropolskim z akcentem języka biblijnego. Częste zaimki i spójniki to iże, albowiem i zatem. Do czasowników i niektórych spójników czasem do dodaje się "-że", a zamiast "-ia-" używa się "-yja-" (np. dyjament zamiast diament). Spójnik "i" często zamienia się na "y", podobnie jak "-j" (np. boday zamiast bodaj) Zwykle w zwykłych wypowiedziach pojawiają się religijne zwroty i częste wychwalanie Budowniczego i innych świętości, narzędzi. Mechaniści natomiast częściej używają nazw części maszyn, np. trybów czy kotłów.

Poganie[]

Poganie używają specyficznej gwary w której do czasowników zmienia się końcówki na "-wszy, -łszy" jak w imiesłowach uprzednich w wypadku spolszczonej wersji gry (W oryginale "-s, -sie"). Czasem też dodaje się zdrobnienia jak np. "dobruchne". Imiona Pogan to często nazwy roślin i zwierząt oraz związanych z naturą zjawisk.

Kuchnia[]

(w przygotowaniu)

Prawo[]

Za czasów Mrocznego Projektu i przed porządku pilnowały dwie organizacje - Zakon Młotodzierżców i Policja Barona. Po złapaniu przestępcy obie grupy wysyłały ich do Więzienia Rozpadlin, surowego więzienia Młotów. Jednak w Policji była korupcja, wiele gildii płaciło jej łapówki wzamian za przymykanie oczu na ich działania.

W czasach Ery Metalu szeryf Gorman Truart zreformował Policję przemieniając ją w Straż Miejską. Zatrudniono kobiety, wykorzystano nowe technologie mechanistów, zmieniono umundurowanie i zaczęto prowadzić kartoteki i akta. Stworzono działy straży do zwalczania dużych organizacji i zakazano picia na służbie. Zapanowała dyscyplina, ale mimo to nadal przyjmowano łapóki i pito na służbie, choć rzadziej. Jednak rzeczy zaprowadzone przez Mechanistów zanikły po ich upadku.

Wiek Ciemności przyniósł niektóre stare obyczaje sprzed Ery Metalu. Symbolem straży stał się teraz Sokół z okiem.

Medycyna[]

(w przygotowaniu)

Oświata[]

Wydaje się, że duża część mieszkańców Miasta potrafi czytać i pisać - wiele z nich pisze dzienniki i listy. Pisać jako tako potrafią także nędzarze i przestępcy, jak np. Feliks. Wiele książek może należeć do prywatnych zbiorów patrycjuszy, a także do takich instytucji jak Wielka Biblioteka. Duże zbiory ksiąg posiadają także Strażnicy, część z nich jest zapisana w glifach.

Znane są dwie placówki oświatowe: Wielka Biblioteka i Szkoła dla młodych panien Lady Pollock.

Dzielnice[]

Advertisement