FANDOM


T2D B11 12

Patrycjusze (ang. Nobility, po polsku także arystokraci lub szlachta) to najbogatsza i najwyższa klasa społeczna w Mieście. Patrycjusze są bardzo zróżnicowani tytularnie - od Barona, przez książąt, lordów, hrabiów, aż do pomniejszych bez tytułów, takich jak Ramirez czy Madame Deniere.

Wszystkie stanowiska państwowe i w Straży Miejskiej, takie jak Szeryf, członek Rady Miejskiej, lub Wewnętrznego Kręgu, są zajmowane wyłącznie przez patrycjuszy będących rządzącą w Mieście grupą społeczną.

Patrycjusze posiadają dostęp do wszelkich wygód: dużych domostw, własnej służby i straży domowej, luksusowych towarów, czy nawet możliwości wstępu do Muzeum Wieldstrom czy Opery, będących często odwiedzanych przez najbogatszych. Wszelkie wydarzenia kulturalne, polityczne i duża część religijnych dotyczy właśnie tej grupy społecznej.

W czasie akcji Thief II: The Metal Age, patrycjusze zajmowali szczególną pozycję w planie Karrasa, przywódcy Mechanistów. Zaprosił ich na bal organizowany w Strażnicy Anioła, gdzie otrzymali w prezencie Mechanicznych Służących, będących tak naprawdę bronią masowej zagłady wykorzystującej Rdzawy Gaz.

Wszystkie elementy (37)