FANDOM


"Zdziwaczali Młotodzierżcy. No cóż, nie obraziłbym się, gdyby teraz po mojej stronie stanęło kilkunastu dobrze uzbrojonych fanatyków."

- Garrett

BANNER1

Gobelin Młotodzierżców

Młotodzierżcy (ang. Hammerites, zwani także Młotowcami lub po prostu Młotami) są grupą fanatycznych wyznawców technokratycznej religii polegającej na apoteozie postępu technologicznego i wierze w boga zwanego Mistrzem Budowniczym, który według jego wyznawców jest ojcem postępu i ludzkiej cywilizacji. Ich oficjalna nazwa to Zakon Młotodzierżców, młot stanowi symbol ich religii (odpowiednik chrześcijańskiego krzyża), a także podstawowe uzbrojenie zakonników. Są skonfliktowani z frakcją Pogan i ich bogiem Szachrajem, który stanowi dla nich śmiertelne i odwieczne zagrożenie.

Hammer 1
Dzięki Młotodzierżcom, w Mieście pojawiły się rozmaite wynalazki i budowle - głównie świątynie i fabryki; im też metropolia zawdzięcza ogólny rozwój. Mają duży wkład w budowę Miasta, nie jest jednak wiadome czy są jego założycielami, aczkolwiek byli architektami kilku znaczących dzielnic, takich jak Stara Dzielnica, gdzie mają największą władzę.Prawo i historiaEdytuj

W czasie fabuły, w czasach Mrocznego Projektu, Młotodzierżcy razem ze Strażą Miejską są odpowiedzialni za utrzymanie porządku w Mieście. Świadczy o tym, choćby prowadzenie przez nich Więzienia Rozpadlin na obrzeżach metropolii, które stanowi także fabrykę, koszary oraz kopalnię na dolnych poziomach. Straż Miejska przekazywała złapanych przestępców pod jurysdykcję Zakonu Młota.

W czasach Ery Metalu zakon uległ osłabieniu spowodowanemu powstaniem nowego odłamu zwanego Mechanistami, do którego przeszło wielu Młotodzierżców, nowych wyznawców. Funkcję porządkową całkowicie przejęła Straż Miejska, w okresie swej modernizacji i zarządzania przez szeryfa Gormana Truarta. Po upadku Mechanistów pozycja Zakonu Młota uległa odbudowie (patrz: Thief: Deadly Shadows), jednak nie sięgnęła już poziomu z okresu Mrocznego Projektu.

Hammer 7

Ich religia charakteryzuje się dość surowym prawem, często także karze za małe wykroczenia. Nieobce jest skazywanie na przymusowe roboty, tortury. Mimo to, większość członków Zakonu jest dla siebie jak bracia i stara się pomagać uczciwym ludziom .

JęzykEdytuj

Młotodzierżcy posługują się specyficznym językiem mówionym i pisanym (w trakcie gry warto przyjrzeć się spisanym tekstom modlitw czy listów). W wersji angielskiej gier z serii Thief, jest to starodawny angielski, w tłumaczeniu polskim stanowi to połączenie dawnych polskich dialektów.

Więcej na ten temat.

TG B13 04

HierarchiaEdytuj

Najwyższą rangę w Zakonie sprawują Arcykapłani i pełnią główną władzę na terenie danego obiektu. Posiadają główny klucz i nieograniczony wstęp do wszystkich pomieszczeń.

Następnie niżsi rangą o jeden stopień są kapłani oraz mistrzowie kowalscy. Mają oni nieco mniejsze uprawnienia, jednak sprawują dominującą rolę w lokalnych świątyniach czy fabrykach Zakonu.

Niżej w hierarchii znajdują się wojownicy, strażnicy świątynni i rzemieślnicy. Sprawują oni podstawowe funkcje w Zakonie, takie jak wytwarzanie broni, praca w kuźni czy stanie na straży. Stanowią też trzon tej frakcji.

Młotodzierżcy
Najniżsi rangą są nowicjusze, którzy mają bardzo ograniczone prawa. Nie mogą oni odzywać się na terenie świątyni jak i wchodzić do miejsc oznaczonych symbolem odwróconego czerwonego młota. Swój czas spędzają głównie na modlitwach i pracach domowych, jak sprzątanie.

Niektórzy bracia posiadają swego rodzaju przydomki od funkcji i zajęcia, a także od umiejętności. Przykładem może być tu Brat Klucznik czy Brat Cieśla.

BudowleEdytuj

Znane budowle Młotodzierżców:

PrzypisyEdytuj

Wszystkie elementy (12)